Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dankzij deze wet krijgt u meer grip op welke informatie u met ons deelt en wordt het gemakkelijker om te zien met wie wij die informatie delen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Persoonsgegevens
Voor snackwagentehuur.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Snackwagentehuur.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Snackwagentehuur.nl (McKili Catering)
Zandloper 17
1731 LM Winkel
K.V.K- nummer 64122069

Snackwagentehuur.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Doeleinden van de verwerking
Snackwagentehuur.nl verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Locatiegegevens.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
  1. Om de offerteaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen;
  2. Het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
  3. Het verbeteren van de dienstverlening van Snackwagentehuur.nl
  4. Om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Bewaartermijnen
Snackwagentehuur.nl bewaart uw persoonsgegevens zolang mogelijk, om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Snackwagentehuur.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Snackwagentehuur.nl hen voorschrijft. Snackwagentehuur.nl verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Versturen van digitale nieuwsbrieven
De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u u uitschrijven aan de hand van de link in de e-mail.

Beveiliging
Uw pagina verzoeken en het ontvangen van de website-data vindt plaats via een beveiligde (HTTPS) verbinding. U kunt dit herkennen aan het 'slotje' in de adresbalk van uw browser, of de vermelding 'veilig'.

Alle data wordt encrypted verzonden. Een versleutelingstechniek die ook bij banken wordt gebruikt. Alleen de ontvanger heeft de sleutel om de data te lezen. Het is daarmee voor derden, niet mogelijk om informatie te onderscheppen of 'mee te kijken' met uw bezoek.

Cookies : Wat zijn cookies
Een cookies is een eenvoudige klein tekst bestandje met informatie. Cookies worden meegestuurd met de pagina’s van websites en door uw webbrowser op  uw computer opgeslagen.

Functionele cookies
Deze website gebruikt functionele cookies voor de juiste technische werking van de website. Dit is standaard functionaliteit zonder enige vorm van bezoekers identificatie.

Statistieken cookies
Voor het bijhouden van de bezoekers statistieken wordt gebruik gemaakt van eenvoudige website statistieken waarbij alleen data verkeer wordt bijgehouden en geen persoonlijke informatie of IP-adressen worden geregistreerd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics functionaliteit voor het meten van website statistieken. Er wordt geen bezoekers informatie gedeeld met Google, Google Analytics en/of Google Addwords. Het IP-adres van bezoekers wordt namelijk geanonimiseerd, daarmee is identificatie via IP onmogelijk.

Marketing / tracking cookies
Deze website maakt geen gebruik van marketing of tracking cookies.

Cookies deactiveren
Indien u niet wenst dat uw browser cookies accepteert en opslaat, dan is het mogelijk deze functionaliteit uit te schakelen in uw webbrowser. U draagt daarvoor zelf de zorg en verantwoordelijkheid. Voor vragen kunt u terecht bij uw software leverancier, of schakel een ict specialist in die uw ict hardware en software voor u beheert. Het is mogelijk dat delen van de websites niet of niet correct functioneren.

Formulieren
Eventueel door u verstrekte gegevens via een formulier op deze website, worden via een beveiligde HTTPS verbinding verzonden. Ingezonden formulieren worden niet langer dan noodzakelijk bewaard op onze website en na verwerking verwijderd.

Klachten en/of opmerkingen
Wilt u dat wij u gegevens eerder verwijderen of heeft u opmerkingen, laat het ons weten en wij verwerken het in onze systemen.

We hechten veel waarde aan uw privacy en vinden het belangrijk dat u veilig en zorgeloos van onze website gebruik kunt maken zonder dat u hoeft na te denken over mogelijk privacy risico's.